Wotanský válečnický duch

16.12.2010 00:33

bratrstvi.net/2010/03/14/vjohrrnt-v-wodansson-wotansky-valecnicky-duch/