Středověké runy

  

Ve středověké Skandinávii byl, po boku latiny, stále nejrozšířenějším a pravděpodobně i nejoblíbenějším typem zápisu runový a to až do 16. století. Využívali jej nejen Skaldi, ale místy i tamní mniši! Více než 600 nápisů pomocí těchto run, bylo od 50. let 20. století postupně nalézáno v norském Bergenu, většinou na dřevěných tyčích (tzv. Bryggenské nápisy). Několik kostelů ve Skandinávii, týká se to především Norska, je doslova poseto těmito runami! Tradiční hodnoty jsou zkrátka nezvratitelné!

Nejznámější dílo psané ve středověkých runách je bezesporu tzv. Codex Runicus (viz. obr. dole), sepsaný kolem roku 1300. Zahrnuje jeden z nejstarších a nejlépe dochovaných textů, týkající se tzv. Skanského práva (Scanian Law) - nejstarší dánské provinční právo.