Věštění z run

 

Runy jsou staré znakové písmo, ke kterému se váže mytologie našich dávných předků. O vztahu Germánů k věštbě a jejich způsobu věštění  nás informuje již samotný Tacitus: ,,Věštecká znamení a výklad boží vůle z losů berou tak vážně jako žádný jiný národ. Jejich způsob losování je prostý: useknou větev plodného stromu, nařežou z ní krátké tyčinky, na ty vyryjí nějaké značky a rozhodí je na bílou látku, ať padnou kam padnou. Potom kněz přednese modlitbu k bohům, s pohledem obráceným k nebi zvedne tři tyčinky, jednu po druhé, a podle značek, které tam předtím byly vyryty, podává výklad,,.

 


Počet run
Počet run, které vyberete k interpretaci, záleží na vaší osobní úvaze. Literární zdroje (Tacitus) hovoří o třech znacích, pro přesnější věštbu můžete použít znaků devět, a to tak, že nejprve interpretujete první trojici, pak vyberete a interpretujete druhou trojici a to samé opakujete pro trojici poslední. Podle Tacita se staří Germáni, pokud padly runy zakazující danou činnost, nesměli ten den ptát znovu na tu samou věc. Pokud naopak runy jejich dělání schvalovaly, pak se lidé snažili získat další potvrzení.
 

 

Doba vrhání run
Obecně vzato, doba neovlivňuje kvalitu věštby. Přesto se někteří autoři shodují, že nejvhodnější dobou je první noc po novoluní nebo poslední noc před úplňkem. Staré germánské kmeny spojovaly měsíční fáze se sudičkami osudu, Nornami, proto je nutno brát tyto informace na zřetel. Opačným pólem je zatmění měsíce, kdy výsledky věštby byly nejhorší. Takto můžete konkretizovat dobu, na kterou se tážete:

 


 

Norna fáze měsíce otázka příklad

Urd
první čtvrť minulost udělal jsem to dobře?
Verdandi úplněk současnost dělám to dobře?
Skuld poslední čtvrť budoucnost udělám to dobře?


 

 


Další metody věštění z run


Metoda s jednou runou
Tato metoda je určena pro rychlou, stručnou odpověď na specifickou otázku. Může sloužit rovněž jako podklad pro meditaci nebo jako celkový přehled uplynulého dne předtím, než jdete spát. Myslete na konkrétní otázku. Potom vyjměte runu z předmětu, ve kterém runy uchováváte. Může to být např. kožený pytlík nebo dřevěná skříňka. Potom se na runu podívejte. Odpovědí na vaši otázku by mělo být ano nebo ne. Runa vám může nabídnout i podmíněnou odpověď, pak pátrejte dál pomocí jiných metod. Pokud vytažená runa neodpovídá na vaši otázku, zkuste otázku změnit či konkretizovat, nebo se o to pokuste později.

 


Metoda se třemi runami
Tato metoda je užitečná pro komplexní odpověď ohledně nastalé situace a poskytuje určité náznaky o blízké budoucnosti. To, kolik informací získáte, závisí na času, který jste ochoten věnovat čtení a interpretaci run. Vytáhněte první runu a položte ji. Tato runa reprezentuje první nornu - události v minulosti, které způsobily nastalou situaci. Vytáhněte druhou runu a položte ji. Tato runa reprezentuje druhou nornu - současnost, jež často odkazuje na volbu, kterou je třeba učinit. Vytáhněte a položte i třetí runu. Poslední runa reprezentuje třetí nornu a je to nejtěžší runa k interpretaci. V některých případech může znamenat nevyhnutelný osobní osud. V případech ostatních znamená buď konečný výsledek, jestliže současná situace zůstane nezměněna, nebo pouze jeden z možných výsledků. Musíte rozhodnout podle svých instinktů, která interpretace je správná. Pokud výsledek věštby implikuje potíže, vytáhněte si ještě jednu runu. Ta vám napoví, jak dál.

 


Metoda s devíti runami
Tato metoda vám dá podrobný popis osobní situace, poskytujíc hluboký pohled do okolností, které nastaly, a objasňujíc volby a možnosti, které z nich vyplývají. Tuto metodu používám i já.  Místo devíti si můžete zvolit libovolné číslo, které se vám hodí, leč devítka je jedním z nejsilnějších magických čísel, proto je v tomto textu použita ona. Vezměte devět run do rukou. Držte je chvíli a intenzivně myslete na svoji otázku. Pak rozhoďte runy po stole, podlaze nebo plátně. Čtěte nejprve ty runy, které dopadly znakem nahoru. Tyto jsou relevantní současné situaci a poměrům, které řídí. To, jak jsou runy interpretovány, zavisí v značné míře na subjektivních pocitech a osobní zběhlosti v čtení run, ale celkově vzato, runy ležící v centru jsou mnohem významnější, než runy ležící mimo centrum, které jsou méně významné nebo reprezentují všeobecné vlivy. Runy, které leží blízko sebe nebo se dotýkají, se vzájemně potvrzují, nebo mohou znamenat jednoduché věci. Runy, které leží naproti sobě, reprezentují opačné vlivy. Občas runy dopadnou úplně mimo stůl či plátno. Někteří lidé je považují za méně významné, jiní je ignorují zcela. Jakmile jste si přečetli runy, které leží znakem nahoru (a zapamatovali si jejich pozici), obraťte zbývající znaky. Tyto runy reprezentují vnější nebo budoucí vlivy, a ukazují na možná řešení. Záleží na vaši úvaze, jak budete runy interpretovat, ale když si jednou vytvoříte pár jednoduchých pravidel interpretace, měli byste je dodržovat. Čtení run je velmi variabilní, subjektivní věc. Nesnažte se do něj zavádět přílišný řád, když budete přiřazovat význam každé množině trojúhelníků, čtverců apod. Runy jsou jako lidé - nikdy nevíte, jak se budou chovat společně, dokud je neseznámíte. Prostě se jen podívejte na utvořené vzory a vztahy a interpretujte věštbu tak, jak ji cítíte. 
 

 

  

PS: tento článek je jakousi pomůckou, návodem - při věštbě s runami - vžádném případě není toto pravidlem, naopak!!! Vy sami by jste si, pokud pracujete s runami, měli vytvořit pravidla a způsop věštby tak, jak ji vy osobně ve svém nitru cítíte, jak na Vás runy vnitřně působí! Nikdy prosím Vás nedejte na novodobé autory a jejich novodobé knihy o runách - jsou to pouhé kusé bláboly historicky nepodložených údajů!!! Přeji Vám, ať jsou Vaše věštby vždy příznivé a Norny nechť Vám jsou vždy nakloněny!

 

Hailaz Wōdanaz