Léčebný a terapeutický význam run

***

Vynikajícím způsobem se pro proces dosažení vnitřního klidu dají použít runy. Vyhledejte si nějaké klidné místečko, kde vás nikdo nebude moci rušit, a zvolte si tu runu z Futharku, s jejímž významem byste se chtěli seznámit. Můžete si runu buď představovat, pozorovat, kreslit nebo i zazpívat, protože každá runa má dokonce i svou hlásku. Zásadou je, že vibrace intonovaného zvuku musejí pronikat celým tělem. Tomuto cvičení se říká mantra-jóga.

 


Příklad cvičení:
Vybereme si odpovídající runu a červeným fixem si ji nakreslíme na papírovou čtvrtku. Klidně a pravidelně dýcháme. Soustředíme se na pozorování znaku. Zároveň s výdechem intonojume hlásku spojenou s danou runou. Zvuk musí vibrovat a trvat během celého výdechu. Cvičíme třikrát. Poté zavřeme oči a snažíme si představit daný runový znak. Rovněž i v tomto případě intonujeme hlásku, která je s ním spojená. Před cvičením i po cvičení máme na paměti účel, k němuž nám má zvolená runa pomoci. Názvy jednotlivých run, druh hlásky, která k nim náleží, předpokládaný terapeutický význam a také působnost, na ty které části těla, či potíže ukazuje tato tabulka:
 

 

Runa Hláska Význam Léčí/působí
Fehu f posílení organismu, na který zaútočila nemoc hrudník, dýchací potíže
Uruz u při těžkostech v koncentraci a nemožnosti soustředění svalovina, fyzická síla
Thurisaz d (th) povzbuzení k rozhodnému, důslednému a současně vyváženému jednání srdce
Ansuz  a při chorobách krku, koktání, zadrhávání se, těžkostech při vyjadřování ústa, zuby, poruchy řeči
Raido  r snaha změnit nezdravý životní styl, runa rytmu a tance  nohy, hýždě 
Kaunaz  k proti zánětlivým stavům, horečce, spáleninám a chorobám pohlavního ústrojí vředy, horečky, boláky
Gebo  g pomáhá při léčení sexuálních nemocí a odstraňování energetických bloků  otravy
Wunjo   w poskytuje klidné myšlení, vylepšuje sebevědomí a potlačuje odpor poruchy dechu, všeobecné tišení bolesti 
Hagalaz  h navrácení harmonice tělu i mysli, runa chránící před útokem zranění, krvácení, poruchy oběhu krve 
Nauthiz  n proti znechucení, depresi a utrpení, pomáhá při léčení dědičných nemocí   paže
Isa   i povzbuzuje v boji s životními těžkostmi, probouzí aktivitu  omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání 
Jera   j posílení k důsledné realizaci  střevní funkce, trávící poruchy
Eihwaz   e napomáhá procesu integrace   zrak
Pertho   p pomáhá pochopit nejdůležitější věci  ženská prsa a genitálie, rození dětí 
Algiz   z pomáhá chránit před škodlivým zářením hlava, mozek, šílenství 
Sowulo   s aktivace čaker a posílení vůle  popáleniny, kožní choroby 
Teiwaz   t k překonání vnitřních konfliktů  zápěstí, ruce, prsty, artritida 
Berkana   b posílení proti ztrátě energie  potíže s plodností 
Ehwaz   e učí partnérství  bolesti zad, pohybové poruchy 
Mannaz   m pomáhá integrovat člověka do rodiny nebo do společnosti  paty, chodidla 
Laguz   l posiluje působení bylin, pomáhá vítězit nad osudovými událostmi, vodní runa  nemoci ledvinové a močové 
Inguz   ng doporučuje se těhotným ženám  choroby a poruchy mužských genitálií 
Othala   o pomáhá při diagnostice a léčení nemocí, které mají dědičný základ dědičné choroby a defekty 
Dagaz   d pomáhá vyváznout ze zaslepenosti a beznaděje  strach, duševní poruchy, úzkost 


 Cvičení: Léčivá voda
uruzVezměte sklenici pramenité nebo i vodovodní vody (nikoliv minerální) anebo, je-li vám to milejší, kameninový džbánek naplněný touto vodou a pravým ukazováčkem nakresletenad hladinou vody runu Uruz (viz. obrázek). Můžete přitom její jméno i zazpívat - to ale není nutné. Vezměte tuto misku nebo sklenici do ruky a představujte si, jak energie Uruz přechází skrze prsty vaší ruky do obsahu nádoby Když budete mít zato, že by to už mohlo stačit, vypijte tuto očarovanou vodu po malých doušcích. Podivná železitá příchuť by vás neměla udivit - Uruz je s železem ve velmi těsné spojitosti.
 


 

 

Cvičení: Ochrana
thuriazTrochu s touto runou experimentujte. Můžete si například jako amulet vyrobit malý dřevěný kotouček, do něhož tuto runu vypálíte, vyryjete nebo ji na něj namalujete. Provrtaný a opatřený koženým řemínkem jej můžete nosit na krku - jako ochranu před nežádoucími vlivy. Přitom však nezapomeňte předem zcela jasně vymezit, před čím vás má tento amulet vlastně chránit! Abyste mohli Thurisaz (viz. obrázek) použít jako runu obrany, vybavte si ji před svým vnitřním zrakem a zkuste si v představě spojit čtyři takové runy do čtverce. Nyní si představte, že tyto čtyři runy vás obklopují jako ochranný val. Hroty přitom musejí směřovat ven! Změnila se nějak celá situace? Vyzkoušejte si to někdy, když se budete cítit ohroženi. Nebo si tento obranný val představte okolo bytosti, která je právě vystavena ohrožení, například kolem svého psa, je-li ohrožován jiným.

 

 

 

Cvičení: Klid a ochrana
Inguz (Ingwaz)Pohodlně se posaďte a se zavřenýma očima si představujte runu Inguz (viz. obrázek) v zářící červeni. Do tohoto obrazu umístěte sami sebe tak, abyste měli pocit, že runa obklopuje vaše tělo jako nějaká skořápka: je to váš ochranný obal, jehož barvu si také můžete sami určit. Právě v období vnitřní zranitelnosti nebo nejistoty, právě tehdy, když si ještě nejste jisti sami sebou, měli byste toto cvičení provádět každý den. Podivuhodně také pomáhá při usínání!